تهران:شوش بازار بزرگ سنگ پایتخت غرفه36 سنگ معراج

(مرکزپخش انبوه سنگ مزار و ساختمانی )

۰۹۱۲۵۳۱۸۰۴۲عسکریان 

 سمنان: شهرک غرب مجتمع سنگ فروشان 09104890859

سمنان:سنگسر میدان شهدا روبروی فرمانداری سنگ معراج

۰۹۱۰۴۸۹۰۸۵۹عسکریان

 

(واحد دریافت سفارش و ارسال سنگ به تمامی نقاط کشور)

(09104890859)