قیمت انواع سنگ مزار

۰۹۱۲۵۳۱۸۰۴۲عسکریان

ارسال سنگ با بسته بندی مخصوص و بیمه باربری به تمام نقاط کشور

با توجه به در نظر گرفتن شرایط جوی محل سکونت تان با واحد نمایشگاه و کارگاه تماس حاصل نمایید

بروزرساني در تاریخ1398/3/11

قیمت سنگ با حکاکی دستگاه سندبلاست محاسبه شده است

 رنگ سنگ و ابزار آن را میتوانید در قسمت فروشگاه ملاحظه نمایید

 

گرانیت نطنز اصفهان (معدن مولایی):    800/000 الی 1/400/000تومان (مناسب مناطق معتدل و خشک)

گرانیت معادن متفرقه ایران: 500/000 الی 900/000تومان

گرانیت دکتر اصفهان: سوپر 3سانتی با ابزار سه پله (فابریک)1/600/000تومان-سوپر ۳ سانتی با ابزار  ال (صلیبی)1/450/000تومان--ضمانت۷ساله ( مناسب مناطق سردسیر و برفگیر)

گرانیت سیمین اصفهان:سوپر ۳ سانتی با ابزار تک پله (فابریک معدن)1/450/000تومان-- ضمانت ۳ساله (مناسب مناطق معتدل و مایل به سردسیر)

 

گرانيت شایان همدان:سوپر۱۰ سانتی با ابزار قاشقی 3/850/000تومان -- سوپر ۴ سانتی با ابزار سه پله(فابرک معدن)1/700/000تومان ---ضمانت7ساله معدن(مناسب مناطق سردسیر و برفگیر)

 

گرانیت سرکان همدان:۳سانتی با ابزار سه پله (فابریک معدن) 1/950/000تومان ( مناسب مناطق سردسیر)

 

گرانیت برزیل: برزیل دون طلایی  ۸ سانتی با ابزار منحصر به فردناموجود ---برزیل دون طلایی ۴سانتی سه پله(فابریک)3/450/000تومان --برزیل دون طلایی سه پله(فابریک) 3 سانتی 2/950/000تومان --برزیل دون طلایی صلیبی(ال) سه سانتی2/800/000تومان  (مناسب مناطق معتدل و مایل به سردسیر)( درمناطق گرمسیر باعث ترک های  مویی و مناطق برفگیر  پوسته شدن سنگ مشاهده شده است)

 

مرمر سفید هرات:ناموجودتومان(مناسب مناطق معتدل و گرمسیر)هرات تتراک خورده موجود میباشد

 

سفید نانو:درجه یک چین۳سانتی سه پله( فابریک)3/000/000 تومان--درجه دو چین۳ سانتی تک پله(فابریک)ناموجود-درجه یک ایرانی ۳ سانتی باابزاردستی1/800/000تومان--درجه دو ایران 3سانتی با ابزار دستی1/600/000تومان(مناسب مناطق معتدل و گرمسیر --- در صورت استفاده در مناطق سردسیر از فروشنده بخواهید از رنگ نانو اپوکسی یا واش پرایمر استفاده کند)

 

 سفید كريستال: کریستال سه سانتی650/000تومان--کریستال چهار سانتی800/000تومان